top of page

תערוכת מטען

התערוכה 'מטען'  , היא הראשונה בסדרת תערוכות קבוצתיות, שתוצג במסגרת המיזם האמנותי "פּוֹלִיפוֹנִיָה". היא תפתח בגלריית סקיצה בירושלים ב-27 באוקטובר ותוצג עד נעילה. אוצרת התערוכה: מרינה שלסט.

 

שם התערוכה 'מטען' אינו בהכרח עוסק בחפצים הפיזיים שהביאו עמם ארצה עולים מארצות ברית המועצות לשעבר. זהו גם מטען הזיכרונות, הרגשות והחוויות של אלה שעברו ממציאות תרבותית, אידיאולוגית וגיאוגרפית אחת לאחרת. אותו מטען הזיכרונות ממשיך, אך גם משתנה לאורך השנים. זיכרונות שמשלבים התמוגגות ודחייה, געגועים לילדות ובית ההורים והתנכרות לאידיאולוגיה דורסנית. היצירות מציגות מגוון רחב של ביטוים אמנותיים, הנעים בין פרובוקטיביות נועזת לבין וירטואוזיות מרתקת. 

  

מיזם "פוליפוניה" מציג את האמנות של כמה אלפי יוצרים שהגיעו לארץ מארצות ברית המועצות לשעבר ביובל השנים האחרונות. קהילה זו גם היא רבגונית. היא כוללת בתוכה את אלה שהגיעו כאמנים 'בשלים' ומוצלחים ואלה שלמדו אמנות בארץ, אלה שהשתלבו עמוקות בחברה הישראלית ואלה שהמשיכו בקשריהם הנפשיים למקום מולדתם. חלקם מוכיחים את התוקף האמנותי של ערכים קלאסיים, אחרים מקדמים את אמצעי ההבעה המודרנים. 

את כולם מאחדת הזהות המורכבת שבה הזהות הישראלית וזהות ארץ המוצא מעשירים אחת את השנייה.  

 

"פוליפוניה" היא פרי יוזמתה של חברת "יופי" ומייסדה ארקדי מאיופיס בשותפות עם גלריית "סקיצה" (ירושלים) והמחלקה לאמנות יהודית באוניברסיטת בר-אילן. המיזם יציג את אמנות הישראלים יוצאי ארצות ברית המועצות באתר ייעודי, בסדרת חמשת תערוכות תמטיות, המלוּות באירועים חברתיים ובשיחי גלריה. בתום התערוכות, יושק קטלוג עשיר, שיכלול תיעוד של כ- 400 עבודות.

אנטולי ברטינסקי | לרה ברשטיין| סבטה דורושבה| מקס אפשטיין| טניה גישפלינג| מיכאיל גרובמן| יוסף קאפליא |מריאנה קורול| אינה לסובוי| שמה לוין  | יורי אוסטרובסקי-גולובש| מאשה פוטאפנקובה| קטיה רויז| נדיה עדינה רוז| יוליה סגל| אריק שרגא| יוליה שולמן| לנה סמילנסקי | מיכאל יחילביץ'

bottom of page