top of page

Ukraine

Инга
Инга Эстеркин
#StandWithUkraine  #russiatheterroriststate     "Пошта світу". У галереї Skizza Gallery (Jerusalem)(Єрусалим) – малюнки дітей з України та Ізраїлю.
Я, слава Богу, не маю жодної педагогічної освіти, проте цілком упевнена, що дітям треба говорити правду. Особливо – дітям, дитинство яких припало на час війни. Що мається на увазі, коли кажуть "відібрали дитинство"? Я не про людожерів, які окупували Україну і хочуть знищити Україну як країну, як націю, і не про людожерів, які регулярно обстрілюють Ізраїль, влаштовують теракти і які сформулювали свою державотворчу ідею як "знищення Ізраїлю". Я зараз про тих, хто працює з дітьми, про тих, хто підтримує їх – тут і там. Розумієте, дитинство ніхто не забере. Інша річ, що дитинство припало на час війни. Війни, яка несумісна з дитинством та продовженням життя. Проте стала їхньою частиною.
Я народилася в 1965 році, через 20 років після закінчення попередньої великої війни на території Європи. Однак пам'ятаю, як хлопчаки, мої ровесники, грали у війну з "німцями", і цю кричалку: "сьогодні під мостом упіймали гілера з хвостом". Що повторюватимуть упродовж кількох поколінь діти України? Ми цього поки що не знаємо достеменно, але щось таке обов'язково є – діти сублімують жахи. Пам'ятаєте післявоєнний фільм Рене Клемана "Заборонені ігри"? Але це буде потім, а війна йде просто зараз. Прямо зараз війну малюють діти.
Завдяки дорослим, які влаштували, започаткували цю "Пошту миру", ми бачимо війну очима українських та ізраїльських дітей. Звісно, базою цих малюнків стають різні традиції, зокрема - різні традиції викладання образотворчого мистецтва дітям. Організатори виставки самі відзначають різницю, яка одразу впадає у вічі - темна палітра WILD KIDS Animation Studio, світліша - українських юних художників. Ізраїльтяни малюють, ну, якщо взагалі, свої жахи, українські діти – янголів. Ізраїльтяни працюють в манері вільного малюнка, українці знайомі з основами класичної композиції. 
Втім, ці мої зауваження навряд чи такі вже важливі. Головне тут – діалог, а він розпочався і матиме продовження.
WILD KIDS Animation Studio 
Marina Schelest
Вы отправили
Инга
Инга Эстеркин
"Почта мира". В галерее "Скицца" (Иерусалим)  - рисунки детей из Украины и Израиля. 
Я, слава Б-гу, не имею никакого педагогического образования, однако совершенно уверена, что детям нужно говорить правду. Особенно - детям, детство которых пришлось на время войны. Что имеется в виду, когда говорят "отняли детство"? Я не о людоедах, которые оккупировали Украину и хотят уничтожить ее как страну, как нацию, и не о людоедах, которые регулярно обстреливают Израиль, устраивают теракты и которые сформулировали свою градообразующую идею как "уничтожение государства Израиль". Я сейчас о тех, кто работает с детьми, о тех, кто поддерживает их - здесь и там. Понимаете, детство никто не отнимет. Другое дело, что детство пришлось на время войны. Войны, которая несовместима с детством и продолжением жизни. Однако стала их частью. 
Я родилась в 1965, через 20 лет после окончания предыдущей большой войны на территории Европы. Однако помню, как мальчишки, мои ровесники, играли в войну с "немцами", и эту кричалку: "сегодня под мостом поймали гилера с хвостом".  Что будут повторять в течение скольких поколений дети Украины? Мы этого пока не знаем, но что-то такое обязательно будет - дети сублимируют ужасы. Помните послевоенный фильм Рене Клемана «Запрещенные игры»?  Но это будет потом, а война идет прямо сейчас. Прямо сейчас войну рисуют дети.
Благодаря взрослым, которые устроили, основали эту "Почту мира", мы видим войну глазами украинских и израильских детей. Конечно, в основе этих рисунков разные традиции, в том числе разные традиции преподавания изобразительного искусства детям. Устроители выставки сами отмечают разницу, которая сразу бросается в глаза - темная палитра "Диких де…

bottom of page